Honorary Advisory Board

Honorary Advisory Board

Mike Honda
Matt Fong

John Chiang
Betty Yee
Judy Chu
Ted Lieu
Carol Liu
Rob Bonta
Phil Ting
David Chiu
Evan Low
Paul Fong
George Nakano
Alberto Torrico
Mariko Yamada
Warren Furutani
David Ryu
Mike Eng
Mike Fong
Eric Mar
James Fang
Wilma Chan
Alice Lai-Bitker
Gilbert Wong
Michael Chang
Robert King Fong
Michael Guingona
Lena Tam
Jeff Adachi
Steve Ngo
Rod Hsiao

U.S. Representative & Honorary Advisory Board Co-Chair
Former California State Treasurer & Honorary Advisory Board Co-Chair Emeritus
California State Treasurer
California State Controller
U.S. Representative
U.S. Representative
State Senator
Assemblymember
Assemblymember
Assemblymember
Assemblymember
Former Assemblymember
Former Assemblymember
Former Assemblymember
Former Assemblymember
Former Assemblymember
L.A. City Councilmember
L.A. Community College Trustee
L.A. Community College Trustee
San Francisco Supervisor
Former Bay Area Rapid Transit Boardmember
Alameda County Supervisor
Former Alameda County Supervisor
Cupertino Councilmember
Former Cupertino Mayor
Former Sacramento City Councilmember
Daly City Councilmember
Former Alameda City Councilmember
San Francisco Public Defender
San Francisco Community College Board
San Mateo County Board